All for Joomla All for Webmasters

Konu Başlıkları

ULUSLARARASI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BİLGİ ŞÖLENİ
(12-14 MAYIS 2017)

BİLGİ ŞÖLENİ KONU BAŞLIKLARI

TÜRK DİLİ VE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

• Okul Öncesinde Türkçe Öğretimi

• İlköğretimde Türkçe Öğretimi

• Öğrenme Alanları Eğitimi

• Dinleme/İzleme Eğitimi

• Konuşma Eğitimi

• Okuma Eğitimi

• Yazma Eğitimi

• Dil Bilgisi ve Türkçe Öğretimi 

• Çocuk Edebiyatı ve Türkçe Öğretimi

• Yurtdışında Yaşayan Türklere Türkçe Öğretimi

• Türkçenin Güncel Sorunları

• Türkiye’de ve Dünyada Dil Öğretimi Politikaları

• Türkçe Öğretiminde Yeni ve Etkili Yaklaşımlar

• Türkçe Öğretmeni Yetiştirme Programları

• Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi

• Türkçenin Türk Soylulara Öğretimi

• Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi

• Dil Bilimi ve Türkçe Öğretimi

• Türkçenin anadili ve ikinci dil olarak eğitimi ve öğretimi (yöntem ve materyal geliştirme, karşılaşılan sorunlar, çağdaş yaklaşımlar)

• Türk dilinin kaynakları, tarihi, dünya dilleri ile etkileşimi

• Türkçenin söz varlığı ve dil bilgisi

• Bilim, kültür ve iletişim dili olarak Türkçe

• Dil politikaları ve Türkçenin öğretimi

• Türk dünyasında Türkçenin kullanımı

• Türkçenin karşı karşıya olduğu sorunlar

• Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

 

KLASİK TÜRK EDEBİYATI

• Metin Neşri ve Tenkidi

• Eski Türk Edebiyatı Sahasındaki Mukayeseli Çalışmalar

• Tezkirecilik ve Biyografi Geleneği

• Edebî Sanatlar

• Nazım Şekilleri

• Aruz Vezni

• Kütüphanecilik, Yazma Eser Kütüphaneleri, Katalog ve Tasnîf Problemleri, Özel Kütüphaneler, E-Kütüphaneler

• Eski Türk Edebiyatı Sahasında Teknolojinin Kullanımı ve Teknik Meseleler

• Arşivcilik, Eski Türk Edebiyatı Araştırmalarında Arşiv Belgelerinden Yararlanma

• Yayınlar, Tezler, Bibliyografik Çalışmalar

• Divan Edebiyatı Geleneği 

 

TÜRK HALK EDEBİYATI

• Sözlü Gelenekler

• Müzik, oyun ve eğlence

• Gelenek, görenek ve inançlar

• Maddi kültür

 

YENİ TÜRK EDEBİYATI

• Tanzimat Edebiyatı

• Servetifünûn Edebiyatı 

• Fecriati Şiiri

• Millî Edebiyat Dönemi

• Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı 

• 1940 Sonrası Türk Edebiyatı